Gyülekezetünkről

Gyülekezetünk létezésének értelmét három cél megvalósításában látjuk:

  1. Megismerni, szeretni és imádni Istent.

    Az első célkitűzésünk az, hogy Istent egyre mélyebben megismerjük, és az Ő szeretetére, elfogadására és gondoskodására adott őszinte válaszunk legyen az imádat, amin keresztül ki tudjuk fejezni iránta való szeretetünket, tiszteletünket, hálánkat és örömünket.

  2. Olyanná válni, mint Jézus.

    A második célkitűzésünk az, hogy valamennyien Istennel találkozzunk a hirdetett Ige, az Imádság, a dicsőítés és az egymással való kapcsolat során. Eközben Isten ereje megváltoztatja, meggyógyítja és megtisztítja életünket, éretté teszi személyiségünket, jellemünket egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá formálja.

  3. Segíteni másoknak, hogy megtalálják Istent és így megtapasztalják szeretetét és kegyelmét.

    A harmadik célkitűzésünk az, hogy gyülekezetünk olyan közösség legyen, ahol Isten szeretete, igazsága, szentsége, kegyelme és hatalma mindenki számára nyilvánvaló és megtapasztalható. Ezért Isten és embertársaink iránti szeretetünkből fakadóan áldozni akarunk időnkből, energiánkból, anyagi javainkból arra, hogy a környezetünkben élőkkel megismertessük Jézus Krisztust.